Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:47 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:13
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.76 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.19