Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:46 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Thấp/Cao

24.5°/28.2°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.24 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0