Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:54 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
34.8/ 19.3°
Sáng/Tối
20.7/ 26.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.8/ 20.3°
Sáng/Tối
17.5/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.7/ 22.2°
Sáng/Tối
19.9/ 29.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.8/ 22.3°
Sáng/Tối
20.3/ 30.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22.9°
Sáng/Tối
22.9/ 33.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 22.7°
Sáng/Tối
20.7/ 35.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.6/ 22.2°
Sáng/Tối
20.2/ 35.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 21.9°
Sáng/Tối
20/ 30.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 22°
Sáng/Tối
20/ 31.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 21.7°
Sáng/Tối
20.3/ 36.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 20.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 21.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:54
Thấp/Cao

17.5°/35.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

18.9 °C

Chỉ số UV

0.64