Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:36 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
21/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 35°
Áp suất

1012 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:58
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:58
Thấp/Cao

21°/37°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0