Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:09 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Phú Thiện
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.73 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0