Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:58 | 24/07/2024
Thấp/Cao
26.3/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.2/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.6/ 30.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.9/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.2/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Thấp/Cao

26.2°/32.7°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.96 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0