Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:35 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.6/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 26.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 27.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.5/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Thấp/Cao

23.4°/32.7°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0