Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:02 | 08/02/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:49
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:48
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0