Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:38 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.47