Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:24 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 24.1°
Sáng/Tối
25.3/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 25.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Thấp/Cao

24.7°/30.4°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

8.66