Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:17 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
35.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.8/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 22.7°
Sáng/Tối
23.4/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 23.1°
Sáng/Tối
20.4/ 33.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 23.4°
Sáng/Tối
22.4/ 37°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 24.4°
Sáng/Tối
22.1/ 37.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.1/ 26°
Sáng/Tối
23.8/ 39.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:58
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:57
Thấp/Cao

20.5°/39.6°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.55 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0