Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:55 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
34/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 33.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 25.3°
Sáng/Tối
26.8/ 26.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 23.7°
Sáng/Tối
24.9/ 24.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
24.2/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 34.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Thấp/Cao

24.5°/35.1°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

1.13