Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:04 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:32
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:42
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0