Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:36 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.1/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.6/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 34.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Thấp/Cao

26.6°/32.9°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.96 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0