Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:34 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:48
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:45
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.19