Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:31 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ

19:00

31.3°C / 37.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.32 km/giờ

22:00

28.7°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
35.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.1/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.57 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.22 km/giờ

07:00

27.5°C / 27.1°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.41 km/giờ

10:00

33.6°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
0.61 km/giờ

13:00

36.4°C / 41.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
0.82 km/giờ

16:00

34.5°C / 39.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
2.92 km/giờ

19:00

27.3°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.36 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.2°
Sáng/Tối
24.4/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.22 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.84 km/giờ

07:00

27.2°C / 29.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.08 km/giờ

10:00

33.1°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.79 km/giờ

13:00

34.5°C / 39.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
2.17 km/giờ

16:00

33.7°C / 38.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.41 km/giờ

19:00

28.9°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
1.34 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.93 km/giờ
Ngày/Đêm
34.3/ 27.8°
Sáng/Tối
25.2/ 35.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Nhiều mây

01:00

26.9°C / 27.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.12 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.29 km/giờ

07:00

28.7°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.73 km/giờ

10:00

34.1°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
2.89 km/giờ

13:00

37.6°C / 41.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
3.45 km/giờ

16:00

35.2°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
3.66 km/giờ

19:00

29.9°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.3 km/giờ

22:00

27.7°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
35.2/ 27.6°
Sáng/Tối
27/ 35.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa nhẹ

01:00

27.2°C / 29.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.23 km/giờ

04:00

26.7°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.47 km/giờ

07:00

29.2°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.58 km/giờ

10:00

35.8°C / 40.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
4.16 km/giờ

13:00

37.2°C / 42.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
42%
4.76 km/giờ

16:00

35.9°C / 40.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
4.29 km/giờ

19:00

28.2°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.16 km/giờ

22:00

27.2°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
34.5/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 35.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa nhẹ

01:00

26.5°C / 27.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.26 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.48 km/giờ

07:00

28.8°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.93 km/giờ

10:00

34.4°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
3.75 km/giờ

13:00

37.9°C / 41.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
43%
3.73 km/giờ

16:00

35.9°C / 40.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
3.46 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 33.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Thấp/Cao

24.4°/36.5°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.52 km/giờ

Điểm ngưng

24.8 °C

Chỉ số UV

1.7