Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:02 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:42
Mưa vừa

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.53 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:41
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.06 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.34 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.57 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
0.26 km/giờ

13:00

32°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
0.5 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.02 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.14 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.53 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:40
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.23 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.64 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.16 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.72 km/giờ

13:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.71 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.73 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.61 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.31 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:40
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.62 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.88 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.9 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.76 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.87 km/giờ

16:00

25°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.83 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.78 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:39
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.26 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.26 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.27 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.65 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.95 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.91 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.64 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:38
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.88 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.95 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.49 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.87 km/giờ

13:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.78 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.55 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.41 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:42
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0