Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:51 | 24/07/2024
Thấp/Cao
23.4/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.7/ 23.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.3/ 23.4°
Tầm nhìn
3.73 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.4/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.5/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

23.9°/28.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.78 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0