Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:28 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
37.4/ 24.9°
Sáng/Tối
22.2/ 35.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.5/ 25.7°
Sáng/Tối
23.2/ 36.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38.4/ 26.1°
Sáng/Tối
23.8/ 36.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 37.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 23.4°
Sáng/Tối
24.2/ 35.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 26.9°
Sáng/Tối
23.5/ 38.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 38.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 38.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 25.4°
Sáng/Tối
23.3/ 38.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 26.8°
Sáng/Tối
24.7/ 36.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 37°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 38.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Thấp/Cao

23.4°/40.1°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.46 km/giờ

Điểm ngưng

18.8 °C

Chỉ số UV

12.13