Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:40 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:11
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.96 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0