Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:03 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

998 mb

Gió

10.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Kông Chro
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0