Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:30 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa nhẹ 22°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:41
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.66 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0