Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:58 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
36.8/ 24.6°
Sáng/Tối
22.3/ 34.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.4/ 24.1°
Sáng/Tối
22.2/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.3/ 23.5°
Sáng/Tối
23.6/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 25.5°
Sáng/Tối
22.3/ 36.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 34.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.1/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 34.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 24.9°
Sáng/Tối
23.3/ 37°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
23.3/ 35.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 25.7°
Sáng/Tối
23.9/ 36°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 36.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 25.5°
Sáng/Tối
23.3/ 39.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.8°
Sáng/Tối
24.3/ 36.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 38.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 34.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22.3°
Sáng/Tối
24.7/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 22.4°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 17:59
Thấp/Cao

22.5°/39.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0