Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:31 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:28
Mưa nhẹ
Huyện Kông Chro
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.05 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0