Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:38 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:50
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 15°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Thấp/Cao

14°/28°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0