Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:56 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:25
Mây rải rác
Huyện Kông Chro
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:15
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0