Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:18 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23.1/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.24 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.89 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.21 km/giờ

10:00

29.7°C / 34.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
1.22 km/giờ

13:00

27.6°C / 32.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
1.39 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
0.61 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.36 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.69 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.7/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa vừa

01:00

24°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.28 km/giờ

04:00

23.7°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.72 km/giờ

07:00

25.1°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
0.43 km/giờ

10:00

30.2°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.33 km/giờ

13:00

31.8°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.05 km/giờ

16:00

28°C / 31.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
1.96 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1 km/giờ

22:00

24°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.35 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.1°
Sáng/Tối
23.7/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:07
Mưa vừa

01:00

23.2°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.44 km/giờ

04:00

23.1°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.76 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.23 km/giờ

10:00

31.1°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.39 km/giờ

13:00

31.5°C / 35.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
2.53 km/giờ

16:00

31.8°C / 35.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.51 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.12 km/giờ

22:00

24.2°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.38 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23.5°
Sáng/Tối
23.2/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mưa vừa

01:00

23.8°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.16 km/giờ

04:00

23°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.51 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
91%
0.98 km/giờ

10:00

30.2°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.96 km/giờ

13:00

32.7°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
2.14 km/giờ

16:00

29.2°C / 35.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
0.42 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.26 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.59 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 32.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:08
Mưa nhẹ

01:00

23.5°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.86 km/giờ

04:00

23.6°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.6 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.19 km/giờ

10:00

31.6°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.44 km/giờ

13:00

33.5°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.14 km/giờ

16:00

32.1°C / 38.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.47 km/giờ

19:00

26°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.63 km/giờ

22:00

24.6°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.65 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Thấp/Cao

23.1°/31.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

9.7 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0