Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:27 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 22.8°
Sáng/Tối
23.1/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.8/ 23.2°
Sáng/Tối
22.7/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 28.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 23.5°
Sáng/Tối
22.6/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 24.2°
Sáng/Tối
23.4/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa vừa 23.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Thấp/Cao

22.1°/30.5°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0