Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:38 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

10.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Huyện KBang
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.7 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0