Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:34 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 18.2°
Sáng/Tối
17.8/ 26.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:53
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.2/ 19.9°
Sáng/Tối
17.2/ 24.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.1/ 18.8°
Sáng/Tối
18/ 24.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:54
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.4/ 19.5°
Sáng/Tối
18.6/ 27.3°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 21°
Sáng/Tối
18.4/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 24°
Sáng/Tối
21.8/ 35.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.5/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 31.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 20.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20.3°
Sáng/Tối
21.9/ 29.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.2/ 20°
Sáng/Tối
20/ 31.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:53
Thấp/Cao

17.1°/29.1°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.28