Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:56 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:58
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 20°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0