Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:24 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.3/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
25.4/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 25.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 24.4°
Sáng/Tối
25.2/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:01
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24°
Sáng/Tối
24.3/ 25.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.8°
Sáng/Tối
24.7/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.3/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 27.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.8/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.4°
Sáng/Tối
25.2/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 23.7°
Sáng/Tối
24.9/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 23.3°
Sáng/Tối
24.1/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 24.8°
Sáng/Tối
23.6/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24°
Sáng/Tối
24.4/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 22.7°
Sáng/Tối
24.2/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.9°
Sáng/Tối
23.4/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.6/ 23°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.7°
Sáng/Tối
25.5/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25°
Sáng/Tối
25.8/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 30.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 17:59
Thấp/Cao

23.6°/39.1°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

19.1 °C

Chỉ số UV

3.27