Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:57 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

10.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa nhẹ

19:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.47 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.91 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.42 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.59 km/giờ

10:00

27°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
67%
2.93 km/giờ

13:00

30°C / 32°C
Mây cụm Mây cụm
58%
2.97 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.1 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.34 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.6 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.65 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.63 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.24 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.15 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.52 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.83 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.32 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.99 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.18 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.72 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.1 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.54 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.1 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.74 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.73 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.23 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.69 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.02 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.18 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.03 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.14 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.1 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.27 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.08 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.23 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.04 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.82 km/giờ
Huyện KBang
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.7 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0