Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:38 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa

10:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.58 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.29 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.58 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.03 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.25 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.99 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
0.76 km/giờ

13:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.04 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.71 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.75 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.55 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.01 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.08 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
94%
0.87 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
1.35 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.21 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
1.07 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.44 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.87 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.76 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.23 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.51 km/giờ

13:00

31°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.62 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.15 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.19 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.99 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.67 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.82 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.37 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.8 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.47 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.02 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.32 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.46 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.42 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.52 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.53 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.35