Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Nhiều mây

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.54 km/giờ

13:00

29°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
5.71 km/giờ

16:00

29°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
65%
4.6 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.13 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.42 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Nhiều mây

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.8 km/giờ

04:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
5.44 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.36 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.41 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.03 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.62 km/giờ

19:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.89 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.5 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.88 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
4.92 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
4.61 km/giờ

10:00

28°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
5.7 km/giờ

13:00

31°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
5.77 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
4.59 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.76 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.87 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:14
Mây cụm

01:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.05 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
4.48 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
5.05 km/giờ

10:00

29°C / 31°C
Mây cụm Mây cụm
65%
6.03 km/giờ

13:00

31°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
56%
5.61 km/giờ

16:00

30°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
4.95 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.87 km/giờ

22:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.57 km/giờ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:13
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.58 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

2.14