Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:07 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:27
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 17:37
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

8.63