Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:05 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 23.4°
Sáng/Tối
22.9/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.1/ 26.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 23.5°
Sáng/Tối
22.3/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.8°
Sáng/Tối
22.1/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 25.1°
Sáng/Tối
23.8/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.3°
Sáng/Tối
26.6/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.3/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 24.9°
Sáng/Tối
25.3/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 25°
Sáng/Tối
23.6/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
26.9/ 33.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa vừa 22.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:07
Thấp/Cao

22.4°/33.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0