Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:25 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 20°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 20°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:56
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
19/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:56
Thấp/Cao

20°/37°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.1 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.14