Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:40 | 27/11/2022
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Ia Pa
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:16
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0