Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:14 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 18.1°
Sáng/Tối
18.1/ 29.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
17.6/ 29.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.1/ 21.2°
Sáng/Tối
19.5/ 29.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.8/ 22.8°
Sáng/Tối
19.5/ 29.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 21.4°
Sáng/Tối
22.2/ 31.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 21.8°
Sáng/Tối
20/ 34.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 21.6°
Sáng/Tối
19.1/ 34.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 19.9°
Sáng/Tối
19.7/ 29.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 21.9°
Sáng/Tối
20.6/ 31.5°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 20.5°
Sáng/Tối
20.4/ 35.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 18.1°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:53
Thấp/Cao

17.3°/35.1°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

18.6 °C

Chỉ số UV

0