Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:57 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

999 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Huyện Ia Pa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Thấp/Cao

21°/26°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0