Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:48 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
24/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 21°
Sáng/Tối
19/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
19/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 36°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 37°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
19/ 38°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
20/ 38°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:57
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:57
Thấp/Cao

19°/40°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.86