Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:35 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ

04:00

24.6°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
5.14 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.92 km/giờ

10:00

26.5°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.9 km/giờ

13:00

28.4°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
6.32 km/giờ

16:00

27.7°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
5.09 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.75 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.87 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ

01:00

24.1°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.02 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.83 km/giờ

07:00

24.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.73 km/giờ

10:00

27.7°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
6.27 km/giờ

13:00

28°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
6.65 km/giờ

16:00

27°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.81 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.81 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.27 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
5.84 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.57 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.42 km/giờ

10:00

25°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.29 km/giờ

13:00

27.4°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.39 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.16 km/giờ

19:00

24.4°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.72 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.95 km/giờ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:15
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.83 km/giờ

04:00

24.2°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.74 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
4.11 km/giờ

10:00

28.7°C / 31.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
5.63 km/giờ

13:00

29.7°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
5.75 km/giờ

16:00

29.8°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.92 km/giờ

19:00

26°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.76 km/giờ

22:00

25.2°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.2 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

24.8°/29.3°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0