Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:31 | 08/02/2023
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:51
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:48
Thấp/Cao

19°/34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0