Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:10 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
37.2/ 26.1°
Sáng/Tối
24.2/ 35.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.4/ 27.6°
Sáng/Tối
24.9/ 39.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.5/ 41.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 40°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26.2°
Sáng/Tối
24/ 37.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 26.5°
Sáng/Tối
24.8/ 39.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 24.7°
Sáng/Tối
25.1/ 39.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 39.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 40.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 28.6°
Sáng/Tối
24.7/ 39.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 24.2°
Sáng/Tối
25.3/ 38.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 36.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27°
Sáng/Tối
23.6/ 36.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 25.1°
Sáng/Tối
23.1/ 38.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:02
Nhiều mây
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 24.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 17:59
Thấp/Cao

24.3°/41.2°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

0