Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:09 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 17:41
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0