Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:32 | 08/02/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:49
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:49
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:50
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:52
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:53
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:55
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:48
Thấp/Cao

19°/34°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0