Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:56 | 23/05/2024
Thấp/Cao
22.9/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.1/ 22.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.7/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.8/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.9/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.2/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 22.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Thấp/Cao

22.2°/33.8°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.55 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0