Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:39 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.95