Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:09 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 22.5°
Sáng/Tối
22.5/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 22.7°
Sáng/Tối
22.2/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 23.6°
Sáng/Tối
22.4/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 23.1°
Sáng/Tối
22.7/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
22/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
23.1/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.9°
Sáng/Tối
23.2/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.5°
Sáng/Tối
22/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa vừa 22.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Thấp/Cao

22.1°/32.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

0