Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:30 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0