Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:11 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
19/ 33°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:01
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:01
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:00
Thấp/Cao

20°/34°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0