Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:56 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 22.9°
Sáng/Tối
22.4/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 22.9°
Sáng/Tối
23/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 23.6°
Sáng/Tối
22.2/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.6°
Sáng/Tối
22.9/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 23.9°
Sáng/Tối
23.7/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23.6/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.7°
Sáng/Tối
22.3/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.1°
Sáng/Tối
22.8/ 29.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24.6°
Sáng/Tối
22.1/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 23.7°
Sáng/Tối
23.5/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 23.7°
Sáng/Tối
22.4/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.8°
Sáng/Tối
23.7/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa vừa 22.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:10
Thấp/Cao

22.5°/32.6°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

20.1 °C

Chỉ số UV

0