Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:44 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa nhẹ
Huyện Ia Grai
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

3.3 km

Gió

3.12 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.52