Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:53 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:45
Mưa nhẹ

22:00

21°C / 22°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
97%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:44
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mây thưa Mây thưa
98%
1.23 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
98%
1.09 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.6 km/giờ

10:00

29°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.41 km/giờ

13:00

31°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
1.03 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.48 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.98 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:44
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.06 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.74 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.18 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.88 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.06 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.47 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.88 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.71 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:43
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.32 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.58 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.05 km/giờ

13:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.82 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.97 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.59 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.14 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:42
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.62 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.6 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.55 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.77 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.93 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.59 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.26 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.29 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.84 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.19 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.86 km/giờ

10:00

28°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
0.82 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.87 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.98 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.67 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:45
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0