Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:38 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:45
Thấp/Cao

20°/31°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0