Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:52 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
24.8/ 21.4°
Sáng/Tối
22.3/ 22.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 21.7°
Sáng/Tối
21.4/ 22.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 22.2°
Sáng/Tối
21.8/ 23.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 22.6°
Sáng/Tối
22.6/ 23.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 21.3°
Sáng/Tối
22.8/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 22.1°
Sáng/Tối
23/ 23.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 24.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 21.2°
Sáng/Tối
22.8/ 23.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.9/ 23.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 22.5°
Sáng/Tối
22.4/ 24.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 22.8°
Sáng/Tối
22.2/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 22.4°
Sáng/Tối
22.2/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 21.7°
Sáng/Tối
22.8/ 23.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 21.8°
Sáng/Tối
23/ 23.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 21.5°
Sáng/Tối
21.1/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.2°
Sáng/Tối
22.8/ 24.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 21.7°
Sáng/Tối
21.6/ 22.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21.7°
Sáng/Tối
21.3/ 23.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 21.2°
Sáng/Tối
21.2/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 21.3°
Sáng/Tối
21.9/ 23.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 21.7°
Sáng/Tối
22.2/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 21.4°
Sáng/Tối
21.2/ 23.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 21°
Sáng/Tối
21.8/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 21.1°
Sáng/Tối
21.1/ 22.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 21.8°
Sáng/Tối
21.8/ 23.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 21.9°
Sáng/Tối
21/ 22.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 21.9°
Sáng/Tối
21.7/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 22.5°
Sáng/Tối
22.6/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Mưa nhẹ 22°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:19
Thấp/Cao

21.9°/22.6°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

0.34 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

21.4 °C

Chỉ số UV

0