Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:55 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 22.6°
Sáng/Tối
21.6/ 26.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ

01:00

22.9°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.27 km/giờ

04:00

22.1°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.26 km/giờ

07:00

24°C / 24.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.24 km/giờ

10:00

29.5°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
1.82 km/giờ

13:00

29.5°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
1.22 km/giờ

16:00

27.9°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
0.59 km/giờ

19:00

23.6°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.49 km/giờ

22:00

22.8°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.11 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 22.4°
Sáng/Tối
21.8/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.67 km/giờ

04:00

21.1°C / 22.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.87 km/giờ

07:00

23.8°C / 24.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.51 km/giờ

10:00

31.4°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.16 km/giờ

13:00

32.4°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.93 km/giờ

16:00

27.5°C / 30.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.03 km/giờ

19:00

25°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.74 km/giờ

22:00

22.2°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 22.5°
Sáng/Tối
21.1/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:10
Mưa vừa

01:00

21.9°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.94 km/giờ

04:00

21.7°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.57 km/giờ

07:00

23.4°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.54 km/giờ

10:00

29.2°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.89 km/giờ

13:00

29.9°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2.8 km/giờ

16:00

29°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.75 km/giờ

19:00

22.3°C / 23.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
0.97 km/giờ

22:00

22°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.79 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.6°
Sáng/Tối
21.8/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:10
Nhiều mây

01:00

22.7°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.2 km/giờ

04:00

21.2°C / 22.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.6 km/giờ

07:00

23.4°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.11 km/giờ

10:00

29.2°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.42 km/giờ

13:00

31.2°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
3.78 km/giờ

16:00

28.8°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.51 km/giờ

19:00

24.1°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.98 km/giờ

22:00

23.2°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.66 km/giờ
Ngày/Đêm
30.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:11
Mưa nhẹ

01:00

23.7°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.03 km/giờ

04:00

22.9°C / 23.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.26 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.89 km/giờ

10:00

30.8°C / 32.7°C
Mây cụm Mây cụm
60%
4.31 km/giờ

13:00

31.4°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
4.47 km/giờ

16:00

29.2°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
3.53 km/giờ

19:00

23.9°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.36 km/giờ

22:00

23.7°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.18 km/giờ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 22.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Thấp/Cao

21.2°/32.2°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0