Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:14 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.96 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.13 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.16 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.82 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.52 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.66 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.33 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.76 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.45 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.63 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.56 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.32 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.86 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.41 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.24 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa

01:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.61 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.79 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.74 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.87 km/giờ

13:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.12 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.2 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.22 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.25 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.31 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.86 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.09 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.84 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.01 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.13 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
1.32 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.61 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.51 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.85 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.86 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.01 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.02 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.89 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.62 km/giờ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa nhẹ 20°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0