Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:06 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
25.2/ 19.1°
Sáng/Tối
20/ 21.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18.2°
Sáng/Tối
18.1/ 21.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.3/ 18.4°
Sáng/Tối
18.1/ 21.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 17.4°
Sáng/Tối
19.5/ 21.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.1/ 18.1°
Sáng/Tối
18.5/ 22.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.8/ 19.2°
Sáng/Tối
18.8/ 21.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 18°
Sáng/Tối
18.7/ 22.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.8/ 17.5°
Sáng/Tối
18.1/ 22.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.9/ 18.8°
Sáng/Tối
18.4/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:22
Mây thưa
Ngày/Đêm
27.9/ 18.2°
Sáng/Tối
18.2/ 21.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 18.4°
Sáng/Tối
19.6/ 20.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 18.9°
Sáng/Tối
18.9/ 21.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 19.4°
Sáng/Tối
18.2/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 15.6°
Sáng/Tối
17.6/ 16.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17.8°
Sáng/Tối
16.5/ 17.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.1/ 16.2°
Sáng/Tối
17.7/ 17.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.3/ 17.8°
Sáng/Tối
16.8/ 17.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18.8°
Sáng/Tối
17.3/ 19.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 19.4°
Sáng/Tối
18.5/ 19.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.1/ 19.7°
Sáng/Tối
19.6/ 19.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 18.5°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 18.7°
Sáng/Tối
19.1/ 19.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 20°
Sáng/Tối
19.5/ 20.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 19.3°
Sáng/Tối
19.1/ 20.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 19.1°
Sáng/Tối
19.6/ 19.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 18.6°
Sáng/Tối
18.9/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 18.2°
Sáng/Tối
18.2/ 20.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 18.7°
Sáng/Tối
18.9/ 20.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18.2°
Sáng/Tối
18.8/ 20.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 18.5°
Sáng/Tối
17.8/ 20.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 18.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:19
Thấp/Cao

17.4°/30.7°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0