Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:51 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:27
Mưa vừa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.48 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

4.82