Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:37 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

998 mb

Gió

9.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa cường độ nặng
Huyện Đăk Đoa
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

9.31 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0