Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:56 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 22.9°
Sáng/Tối
22/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.7/ 23.9°
Sáng/Tối
21.8/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.2/ 23.1°
Sáng/Tối
21.2/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 29.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 22.8°
Sáng/Tối
22.6/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 22.3°
Sáng/Tối
21.1/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 22.3°
Sáng/Tối
21.7/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 22.1°
Sáng/Tối
21.1/ 28.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 22°
Sáng/Tối
21.1/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.2°
Sáng/Tối
21.5/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 22.3°
Sáng/Tối
21.1/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 22.1°
Sáng/Tối
22.9/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22.3°
Sáng/Tối
21.8/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.4°
Sáng/Tối
21.7/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 21.5°
Sáng/Tối
20.9/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:15
Thấp/Cao

21.8°/34.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0