Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:52 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
24.9/ 20.9°
Sáng/Tối
21.9/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ

04:00

21.8°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.5 km/giờ

07:00

21.8°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.97 km/giờ

10:00

22.8°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.99 km/giờ

13:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.19 km/giờ

16:00

23.1°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.96 km/giờ

19:00

21.3°C / 21.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.6 km/giờ

22:00

20.2°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.63 km/giờ
Ngày/Đêm
21.8/ 21.7°
Sáng/Tối
21.5/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ

01:00

21.6°C / 21.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.76 km/giờ

04:00

21.9°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.88 km/giờ

07:00

21.7°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.56 km/giờ

10:00

21.4°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.2 km/giờ

13:00

21.5°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.04 km/giờ

16:00

23.5°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.78 km/giờ

19:00

21.6°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.37 km/giờ

22:00

21.3°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
2.03 km/giờ
Ngày/Đêm
22.7/ 21.1°
Sáng/Tối
21.2/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Mưa nhẹ

01:00

21.8°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.5 km/giờ

04:00

21.6°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.55 km/giờ

07:00

21°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.88 km/giờ

10:00

21.5°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.25 km/giờ

13:00

24.6°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.11 km/giờ

16:00

25.7°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.42 km/giờ

19:00

21.3°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.28 km/giờ

22:00

21.9°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.68 km/giờ
Ngày/Đêm
21.6/ 22.4°
Sáng/Tối
21.6/ 24.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:19
Mưa nhẹ

01:00

21.7°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.05 km/giờ

04:00

21.6°C / 22.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.14 km/giờ

07:00

21.6°C / 22.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
3.8 km/giờ

10:00

21.1°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.44 km/giờ

13:00

24.3°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.91 km/giờ

16:00

24.9°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.92 km/giờ

19:00

22.8°C / 22.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
1.53 km/giờ

22:00

22.2°C / 22.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
2.38 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Thấp/Cao

20.6°/25.8°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

0.07 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0