Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:45 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
23.4/ 21.2°
Sáng/Tối
21.6/ 23.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.3/ 21°
Sáng/Tối
21.8/ 22.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.2/ 21.4°
Sáng/Tối
21.7/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 22.3°
Sáng/Tối
21.2/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 22.8°
Sáng/Tối
21.7/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 23°
Sáng/Tối
21.9/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 22.8°
Sáng/Tối
21.3/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 22°
Sáng/Tối
21.9/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22.1°
Sáng/Tối
21/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 22.5°
Sáng/Tối
22.9/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 21.7°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 21.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Thấp/Cao

21.7°/25.4°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

5.6 km

Gió

6.12 km/giờ

Điểm ngưng

20.7 °C

Chỉ số UV

0