Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:58 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:48
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:48
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:49
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:50
Mây rải rác
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Thấp/Cao

15°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.19 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0