Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 16.1°
Sáng/Tối
16.7/ 23.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.5/ 18.3°
Sáng/Tối
15.7/ 23.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.6/ 18.4°
Sáng/Tối
16.8/ 23.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:55
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.7/ 19.9°
Sáng/Tối
19.1/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 19.4°
Sáng/Tối
19.6/ 21.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 19.2°
Sáng/Tối
19.2/ 23.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
20.9/ 23.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:55
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.8/ 18.8°
Sáng/Tối
19.4/ 27.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 19.4°
Sáng/Tối
17.2/ 27.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 20.5°
Sáng/Tối
17.3/ 32.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Nhiều mây
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây thưa 16°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 16.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:54
Thấp/Cao

14.9°/32.4°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

15.5 °C

Chỉ số UV

0