Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:10 | 16/06/2024
Thấp/Cao
22.5/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.8/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.4/ 33.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.4/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.7/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 33.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Thấp/Cao

22.9°/34.7°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.58 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

10.76