Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:11 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:29
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

7.73