Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:49 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 23.7°
Sáng/Tối
24/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.2/ 29.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 30.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 24.4°
Sáng/Tối
23.2/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.3°
Sáng/Tối
23.1/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.6°
Sáng/Tối
23.4/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.1/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24.7°
Sáng/Tối
23.5/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23/ 32.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.5/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 24.1°
Sáng/Tối
23.5/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.3°
Sáng/Tối
23.7/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa cường độ nặng 23.1°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Thấp/Cao

23°/34.4°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.62 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0