Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
21/ 35°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
21/ 36°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 34°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 34°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
19/ 36°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Thấp/Cao

20°/36°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.84 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0