Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:56 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 24.4°
Sáng/Tối
20.1/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 24.8°
Sáng/Tối
21.2/ 37.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.3/ 24.9°
Sáng/Tối
20.3/ 37.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 25.1°
Sáng/Tối
20.4/ 39.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 25.2°
Sáng/Tối
20.8/ 39.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 26.4°
Sáng/Tối
21.7/ 40.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 37.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:00
Mưa vừa
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 28.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:00
Thấp/Cao

20.5°/40.6°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.91 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

0