Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:00 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:13
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.83