Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:40 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
36/ 25.3°
Sáng/Tối
26/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.4/ 28.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.2°
Sáng/Tối
25.3/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 24.8°
Sáng/Tối
25.7/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.5°
Sáng/Tối
25/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 23.5°
Sáng/Tối
24.6/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.2°
Sáng/Tối
23.8/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 22.2°
Sáng/Tối
23.2/ 24.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.7/ 25.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 23.6°
Sáng/Tối
24.1/ 24.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.9°
Sáng/Tối
24.5/ 24.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 23°
Sáng/Tối
24.5/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.5°
Sáng/Tối
24.9/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.2°
Sáng/Tối
24.9/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 23.1°
Sáng/Tối
24.4/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 23.9°
Sáng/Tối
24.8/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 23.5°
Sáng/Tối
24.5/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.7°
Sáng/Tối
24.6/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 23.9°
Sáng/Tối
24.8/ 25.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 23.9°
Sáng/Tối
24/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 28.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 24.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24.6°
Sáng/Tối
24.6/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 35.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:01
Thấp/Cao

23.3°/40.4°

Độ ẩm

38%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

9.41