Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:25 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

999 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:35
Mưa nhẹ
Huyện Chư Pưh
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0