Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:15 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
24/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
19/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
19/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 33°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 34°
Áp suất

1013 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
19/ 36°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:58
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
19/ 36°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
19/ 37°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
19/ 37°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:59
Nhiều mây
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:58
Thấp/Cao

19°/39°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0.86