Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:50 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
25.1/ 22.3°
Sáng/Tối
21.3/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 22.1°
Sáng/Tối
22.5/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 22.6°
Sáng/Tối
22.4/ 22.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22.3°
Sáng/Tối
22.7/ 23.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21.3/ 22.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.7/ 23°
Sáng/Tối
22.9/ 22.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.3/ 22.7°
Sáng/Tối
22.8/ 22.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 22.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 22.9°
Sáng/Tối
22.4/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.7°
Sáng/Tối
22.7/ 24.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:18
Thấp/Cao

21.2°/26.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.72 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

10.68