Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:58 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
34/ 21.2°
Sáng/Tối
18.6/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.9/ 21.6°
Sáng/Tối
20/ 25.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.8/ 20.8°
Sáng/Tối
19.4/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.2/ 22.4°
Sáng/Tối
18.4/ 33.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24.9°
Sáng/Tối
18.5/ 37.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 26.2°
Sáng/Tối
20.6/ 38.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:56
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
23.3/ 38.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 23.8°
Sáng/Tối
25/ 35.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 23.3°
Sáng/Tối
20.6/ 35.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 23.7°
Sáng/Tối
20.2/ 37.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:57
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:56
Thấp/Cao

19.5°/34.5°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.01 km/giờ

Điểm ngưng

14.4 °C

Chỉ số UV

1.78