Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:04 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
1.24 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.9 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.2 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.43 km/giờ

13:00

32°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
54%
0.45 km/giờ

16:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.5 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.48 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.05 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:43
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.7 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.11 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.55 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.06 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.97 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.77 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
0.13 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:42
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.12 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.33 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.84 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.23 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.64 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.55 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.68 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.68 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:41
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1.17 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.02 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.72 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.07 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.14 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.15 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.14 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:40
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.46 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.33 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.4 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.08 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.53 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.61 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.13 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.3 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 17:44
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0