Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:06 | 14/04/2024
Thấp/Cao
27.3/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
27.7/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28.3/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.7/ 35.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
38.1/ 39°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.6/ 35.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.2/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 29.9°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Thấp/Cao

26.8°/39.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0