Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:40 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.5/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26.7/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.4°
Sáng/Tối
26.5/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Thấp/Cao

24.7°/31.4°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.36 km/giờ

Điểm ngưng

27.3 °C

Chỉ số UV

0.39