Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:00 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.1°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.7°
Sáng/Tối
23.3/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
23.1/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

24.2°/33°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

20.8 °C

Chỉ số UV

4.34