Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:17 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.4/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
23.9/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.9°
Sáng/Tối
23.2/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.4°
Sáng/Tối
23.6/ 31.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 27.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Thấp/Cao

24.6°/33.1°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0