Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:58 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 30.2°
Sáng/Tối
28.7/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.3°
Sáng/Tối
26.1/ 33°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
26.9/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.5°
Sáng/Tối
27.7/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.1/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26.5°
Sáng/Tối
24.2/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.8°
Sáng/Tối
24.9/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.6°
Sáng/Tối
24.9/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 30.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Thấp/Cao

26.1°/36.3°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

5.76