Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:07 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 24.5°
Sáng/Tối
25.1/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ

04:00

25.8°C / 27.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.55 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.15 km/giờ

10:00

27.8°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
4.08 km/giờ

13:00

29.6°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
6.81 km/giờ

16:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.9 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.6 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.61 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa

01:00

24.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.99 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.5 km/giờ

07:00

25°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.91 km/giờ

10:00

27.2°C / 27.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.19 km/giờ

13:00

27.3°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.83 km/giờ

16:00

26°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.64 km/giờ

19:00

25.1°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.43 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.02 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa

01:00

24.1°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.99 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.08 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.04 km/giờ

10:00

30.1°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
5.59 km/giờ

13:00

30.1°C / 36.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
5.62 km/giờ

16:00

29°C / 33.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.17 km/giờ

19:00

26.6°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
3.75 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.05 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.1/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.21 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.12 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.44 km/giờ

10:00

27.4°C / 27.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.89 km/giờ

13:00

28.9°C / 32.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.99 km/giờ

16:00

28.6°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.21 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.79 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.75 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Thấp/Cao

24.1°/29.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0