Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:29 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 30.2°
Sáng/Tối
28.6/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.4°
Sáng/Tối
26.2/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.3°
Sáng/Tối
25.8/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.3/ 24.6°
Sáng/Tối
24.7/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 26°
Sáng/Tối
24.4/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Thấp/Cao

26.7°/37.5°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

2.66