Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:59 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.7°
Sáng/Tối
23.6/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
23.1/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây thưa
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 24.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0