Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:35 | 20/04/2024
Thấp/Cao
28.9/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.3/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.9/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
35.7/ 35.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
38.4/ 38.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
37.1/ 37.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.1/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.8/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Thấp/Cao

27.4°/38.2°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.38 km/giờ

Điểm ngưng

16.8 °C

Chỉ số UV

12.48