Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:44 | 02/12/2022
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đồng Nai
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:27
Thấp/Cao

23°/34°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.08