Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 26.6°
Sáng/Tối
23.5/ 31.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.5/ 27.7°
Sáng/Tối
23.6/ 31.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.4/ 28°
Sáng/Tối
25.3/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 28.1°
Sáng/Tối
24/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.4/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.9/ 27.9°
Sáng/Tối
25.1/ 29.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.1/ 27.8°
Sáng/Tối
25.8/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:02
Mây cụm
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 35.8°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:02
Thấp/Cao

23.4°/39°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

14.7 °C

Chỉ số UV

10.88