Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:14 | 26/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
25.9/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.7°
Sáng/Tối
25.1/ 25.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.4/ 30.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.3/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 29.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Thấp/Cao

24.1°/30.9°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0