Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:27 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
25.2/ 31.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa

19:00

30.9°C / 37.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
2.21 km/giờ

22:00

28.6°C / 32.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
1.2 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ

01:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.32 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.63 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.64 km/giờ

10:00

27.7°C / 30.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
6.12 km/giờ

13:00

26.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.75 km/giờ

16:00

25.3°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.49 km/giờ

19:00

25.6°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.63 km/giờ

22:00

25°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.34 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.82 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.66 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.05 km/giờ

10:00

28.8°C / 31.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
4.08 km/giờ

13:00

29°C / 33.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
82%
5 km/giờ

16:00

27.5°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.84 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.53 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.63 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa

01:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.34 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.65 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.58 km/giờ

10:00

29.9°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
5.79 km/giờ

13:00

29.7°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.01 km/giờ

16:00

28.5°C / 33.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
5.6 km/giờ

19:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
4.29 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.9 km/giờ
Ngày/Đêm
25.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa

01:00

25.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.64 km/giờ

04:00

24.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.98 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.05 km/giờ

10:00

25.6°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.38 km/giờ

13:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.64 km/giờ

16:00

26.9°C / 27.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.91 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.01 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.89 km/giờ
Ngày/Đêm
24.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa

01:00

24.8°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
3.03 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.52 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.02 km/giờ

10:00

25°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
4.43 km/giờ

13:00

24.4°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.72 km/giờ

16:00

24.1°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.84 km/giờ
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 32.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Thấp/Cao

24.9°/33°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

5.19 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

28.2 °C

Chỉ số UV

1.85